ผลิตภัณฑ์

ทรี-โปร

ส่วนประกอบ: จุลินทรีย์บาซิลลัส 4 สายพันธุ์ แบคทีเรียแลคติก ยีสต์ ปริมาณจุลินทรีย์ มากกว่า 1 x 109 cfu/g

สรรพคุณ: คือผลิตภัณฑ์จุลชีพที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์รวมหลายสายพันธุ์ ได้แก่ บาซิลลัส 4 สายพันธุ์ แลคติกแบคทีเรียและยีสต์ ซึ่งจะทำงานร่วมกันช่วยลดปัญหาการเกิดโรคเรืองแสง โรคขี้ขาวและโรคที่เกิดจากวิบริโอพาราฮีโมโลติคัส ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กุ้งกินอาหารได้มากกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคได้ดี

อัตราการใช้: สูตรหมักสำหรับคลุกอาหาร

  • ละลายน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล 20-40 กรัมต่อน้ำสะอาด 1 ลิตร
  • เติมทรี-โปรและอาหารเลี้ยงเชื้อ อย่างละ 2.5 กรัม กวนให้กระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
  • บรรจุในภาชนะปิด หมักไว้อย่างต่ำ 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปคลุกอาหารกุ้งในอัตรา 50 ซีซี ต่ออาหารเม็ด 1 กิโลกรัม

     สูตรหมักสำหรับสาดลงน้ำ

  • ละลายกากน้ำตาล 10 กิโลกรัมต่อน้ำสะอาด 200 ลิตร
  • เติมทรี-โปรและอาหารเลี้ยงเชื้อ อย่างละ 1 ซอง (100 กรัม) กวนให้กระจายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ
  • หมักแบบให้อากาศ 6 ชั่วโมงขึ้นไป นำไปสาดในบ่อเลี้ยงในอัตรา 5-10 ลิตร
  • หรือถ้าหมักแบบไร้อากาศควรหมักเกิน 24 ชั่วโมงขึ้นไปก่อนนำไปใช้

ขนาดบรรจุ: 100 กรัม/ซอง (24 ซองต่อลัง)