ผลิตภัณฑ์

กลูตารอล 250
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนประกอบ: กลูตารอลดีไฮด์+บี.เค.ซี.+สารคงสภาพ

สรรพคุณ: ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (วิบริโอ) เชื้อรา ไวรัส (ในน้ำ) และซูโอแทนเนียม ระหว่างการเลี้ยงลดปัญหา การระบาดของเชื้อโรค ใช้ฟอกเหงือก กำจัดตะไคร่ที่เกาะตามตัว ไม่ตกค้างไม่มีผลต่อแพลงก์ตอน ใช้ฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ

อัตราการใช้: กรณีฆ่าเชื้อ ใช้ 0.5-1.0 พีพีเอ็มต่อไร่ (0.8-1.6 ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร)

               กรณีฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ ใช้ 1 ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (12 ขวดต่อลัง), 3.8 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง